arrow_up
Finanční řízení
&
Financování
"... co neměřím, to neřídím ..."
Finanční řízení a financování firem je jedna z klíčových oblastí řízení firmy. Kvalitní a efektivní finanční řízení může znamenat rozdíl mezi úspěšnou firmou nebo firmou v insolvenci. Zajištění dostatku finančních zdrojů umožňuje firmě její rozvoj i dlouhodobou prosperitu.
Máme praktické manažerské i konzultantské zkušenosti v oblasti finančního řízení firem. Současně máme prokazatelné zkušenosti v jednání s bankami i ostatními finančními institucemi (např. leasingové a faktoringové společnosti, soukromí investoři i investiční společnosti a fondy) pro naše klienty.
Můžeme Vám pomoci s:
 • zhodnocením stavu a úrovně finančního řízení ve Vaší firmě,
 • nastavením finančního řízení vaší firmy, pokud ho ve firmě nemáte,
 • nastavením ekonomických reportů a zavedením controllingového řízení firmy,
 • řízením vašeho cash-flow – finančních toků,
 • návrhem a zajištěním vhodného způsobu financování Vaší firmy nebo projektu,
 • jednáním s Vaší bankou o lepších podmínkách financování.
 • Strategické řízení
  &
  Redefinice firemní strategie
  "... mysli dlouhodobě, jednej flexibilně ..."
  Firmy, které mají jasnou vizi a dlouhodobou strategii jsou výrazně úspěšnější a stabilnější než firmy, které to nemají. Vizi chápeme jako něco, kam se chce firma dostat. Strategie je pa cesta, jak toho dosáhnout. Vizualizace a komunikace strategie směrem k Vašim zaměstnancům pak zvyšuje pravděpodobnost úspěchu Vaší firmy.
  Náš přístup při tvorbě firemních strategií vychází z osvědčených fungujících metodik a¨množství úspěšně realizovaných projektů. Strategické řízení chápeme jako specifický firemní proces. Jako takový jej také pomáháme implementovat do života firmy.
  Můžeme Vám pomoci s:
 • vyjádřením Vaší vize a její komunikací směrem k zaměstnancům,
 • formulováním Vašich hodnot, hodnot firmy a naučit Vás s nimi pracovat,
 • přípravou dlouhodobé strategie Vaší firmy a jejím uvedením do života,
 • zavedením přístupu strategického řízení ve Vaší firmě.
 • Zvyšování výkonnosti firem
  "... business is simple ..."
  Firma je komplexní organismus. Organismus, pokud se nerozvíjí a nezlepšuje, jednou uhyne. Stejně tak firmy, které se nezlepšují a nezvyšují svoji výkonnost, mohou jednoho dne skončit. Firma vnímáme jako soubor zdrojů (nemovitosti, stroje, peníze), lidí a procesů, které umožňují dosahovat požadovaných cílů. Pokud toto vše funguje v souladu, pak se i firmě daří.
  Firma by měla generovat dostatek finančních zdrojů, aby mohla:
 • dobře zaplatit svoje lidi,
 • investovat do svého dalšího rozvoje,
 • generovat majiteli kompenzaci za riziko, energii a myšlenky vložené do podnikání.
 • Umíme se podívat na firmu jako celek, zda funguje tak jak má. Dokážeme se podívat i na její jednotlivé části, zda fungují správně. Dokážeme nalézt oblasti, které nefungují správně a navrhnout, co se může zlepšit. Umíme pak pomoci naladit vše tak, aby firma fungovala jako dobře namazaný hodinový stroj.
  Můžeme Vám pomoci s:
 • analýzou Vaší firmy, co ve Vaší firmě funguje a co by mohlo fungovat lépe,
 • nastavením základních i podpůrných procesů ve firmě, aby každý věděl, co má dělat a proč,
 • nastavením Vaší organizační struktury a rolí všech lidí ve firmě,
 • nastavením systému řízení a komunikace ve firmě,
 • řízením práce s lidmi ve firmě a motivací týmů,
 • nalezením správných lidí pro Vaši firmu,
 • řešením obtížných situací a problémů ve Vaší firmě,
 • nalezením možných úspor ve vaší firmě,
 • nalezením směru a potenciálu rozvoje Vaší firmy.
 • Vlastnické vztahy
  &
  Mentoring
  "... nahoře hodně fouká a člověk je tam často sám ..."
  Dlouhodobě pracujeme pro vlastníky firem a spolupracujeme s vlastníky. Naše zkušenost ukazuje, že vlastník je hlavním hnacím motorem firmy. Pokud je vlastník v pohodě a případná struktura vlastníků jedná v souladu, tak se i firmě daří. Pokud to tak není, firma má problém.
  Víme jak nastavit vztahy ve firmě, která funguje mnoho let a vlastníci si již moc nerozumí. Víme jak nastavit vztahy mezi více vlastníky ve start-upu, aby mohli spolu fungovat dlouhodobě. Umíme citlivě a diplomaticky vyjednat dohodu mezi vlastníky, kteří již nemohou najít společnou řeč. Víme jak pomoci jedinému majiteli nastavit firmu, aby mohl odejít z managementu a firma přesto dobře fungovala.
  Můžeme Vám pomoci s:
 • řešením komplikovaných vztahů ve vlastnických strukturách,
 • hledáním řešení problémů a pomoc s mediací mezi vlastníky,
 • nápravou nebo tvorbou optimálních vlastnických konstelací,
 • nastavením dlouhodobých vlastnických vztahů mezi více vlastníky,
 • konzultace ve věcech, které vlastník nemůže řešit s někým ve firmě,
 • osobním rozvojem vlastníků v oblasti profesní.
 • div